Arego
Støtt oss

Turneringsreglar

Her finn du turneringsreglane som gjeld for Handballfestivalen. Dersom det er nokre av desse du lurar på - eller om du saknar noko - ta kontakt med oss! 

Årsklassar og speletid

Turneringa er for jenter og gutar frå 7 til 16 år. Klasseinndelinga følgjer nye årsklassar (den klassen dei skal spela i 2016/17).

KLASSE   SPELARAR   SPELETID    BALL (J/G)
Mini (fødd 10/09):     3 + flyvande keeper      2 x 10 min      Str. 00 / Str. 00
Mini (fødd 2008)   3 + flyvande keeper   2 x 10 min   Str. 0 / Str. 0
J/G 10 (fødd 2007):   5 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 0 / Str. 0
J/G 11 (fødd 2006):   5 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 0 / Str. 0
J/G 12 (fødd 2005):   6 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 1 / Str. 1
J/G 13 (fødd 2004):   6 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 1 / Str. 1
J/G 14 (fødd 2003):   6 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 1 / Str. 2
J/G 15 (fødd 2002):   6 + fast keeper   2 x 15 min    Str. 2 / Str. 2
J/G 16 (fødd 2001):   6 + fastkeeper   2 x 15 min    Str. 2 / Str. 3
             
            Kun klister i J/G 15/16
             

Ved stor påmelding vil me vurdera å begrensa antall lag i kvar klasse til 36. Her gjeld prinsippet "først til mølla" (det kan vera at lag som melder seg på innan fristen ikkje får bli med - dette vil de få svar tidleg på). Ved for få lag i ein klasse, kan den bli slått saman med ein annan klasse.

Puljer / spelesystem

Laga vert delt inn i puljer. I utgangspunktet vil det vera fem lag i kvar pulje. Dette gjev kvart lag minst fem kampar; fire innleiande kampar + minst ein sluttspelkamp. Alle laga går vidare til sluttspel. Dei beste i pulja går til A-sluttspill, resten går til B-sluttspill. I aktivitetsserien (til og med 11 år) spelar ein tre kampar laurdag og tre kampar søndag.

Me kan diverre ikkje ta omsyn til særlege ynskjer vedrørande kollisjonar av kampar i 7-11-årsklassane. Når det gjeld eldre klassar kan me heller ikkje lova noko på førehand vedrørande oppsettet - men me vil gjera vårt beste for at kampane ikkje kolliderer.

Ein spelar kan ikkje spele på to lag i same klasse. Brot på denne regelen vil medføre at det laget som lånar ein spelar tapar kampen.

Kamparena

Me spelar kampar i fire hallar og mange banar utendørs. Dei eldste klassane spelar inne. Alle A- og B-finalar vert avvikla inne. Ute spelar me på kunstgrasbanen og gras (hugs eigna sko, men IKKE fotballsko med knotter).

Det er i utgangspunktet IKKJE sekretariat på kampane. Dommarane har kontroll på tidtaking og målprotokoll. 

 

Dispensasjon for alder og kjønn

Me følgjer reglane som gjeld for Region Vest når det gjelder alder. 

Kjønn: I klassane G12-14 år kan ein ha 2 spelar på banen på kjønnsdispensasjon (Med fulle rettigheter i turneringa.) 

Dispensasjon på alder:  laget blir plassert sist i pulja etter innleiande runde, og spelar første sluttspillkamp, men tapar denne.

ALLE dispensasjonar skal vere godkjente på førehand av festivalen. Send søknad.

 

 

Jury

Det vert satt ned ein turneringsjury med arrangørens representant som leiar. I tillegg skal juryen bestå av ein nøytral leiar frå eit gjestande lag, samt ein representant fra dommarane. Eventuelle protestar må følgja NHF's protestreglement, og protesten må stadfestast skriftleg til juryen seinast 30 minutt etter kampslutt. Protestgebyret er på kr 750,- og må betalast saman med protesten. 

Spelarregistrering

Av sikkerhetsmessige og sportslege årsakar må alle levera inn lagslister. Spelarar kan registrerast ved påmeldingen. Her kan ein også endra på spelarar heilt fram til festivalstart. Spelarlisten kan også sendast til Stord Handball eller leverast når laget kjem. 

Tabell / poengberegning / sluttspill

2 poeng til vinner, 1 poeng ved uavgjort, 0 poeng ved tap. Ved likt antal poeng i puljespel vert rekkefølgja satt slik:

1) Innbyrdes kamp (om meir enn to lag har like mange poeng vert det ”ny” tabell for desse laga). 
2) Målskilnad innbyrdes kampar 
3) Flest scora mål i innbyrdes kampar
4) Målskilnad alle kampar i pulja 
5) Flest scora mål alle kampar i pulja 
6) Loddtrekning

Eit lag må spela alle innleiande kampar for å komma til A-sluttspelet. Lag som spelar med dispensasjon er merka ** i kampoppsettet, og endar sist i puljespelet. Dei får spela første kamp i B-sluttspelet, men vil uansett tapa denne kampen.

I sluttspelet vert ”første målet vinner” nytta ved uavgjort resultat etter ordinær tid. I sluttspelet kan ein nytta inntil fem minutter med speleforlenginga ved fortsatt uavgjort resultat. Dersom stillinga er uavgjort etter speleforlenging, vert kampen avgjort ved myntkast. Derom eit lag ikkje møtar til kamp, ventar dommaren maksimalt i fem minutt før frammøtte lag vert tildelt sigeren.

I finalane vert det spela ”første mål vinn” inntil kampen er avgjort. Ved uavgjort resultat etter ordinær tid i sluttspelet vert det nytta loddtrekning for å avgjera kva lag som skal starta med ballen når det skal spelast ”første målet vinner”. 

Første avkast

Laget som står først i kampoppsettet startar med ballen, og startar til venstre for sekretariatet. Det er også dette laget som har ansvar for  draktskifte dersom det er behov for dette. 

Premiering

 • Lagspremie (pokal) til finalelaga i A-sluttspel og pokal til vinnaren av B-sluttspel (J/G12-16)
 • Individuelle premiar til finalelaga i A-pulja (maksimalt 15 premiar pr lag)
 • Høytideleg premieutdeling i Nyehallen mandag formiddag for alle spelarane i J/G 7-12 år *. 
 • Kåring av Fair Play-klubb på finaledagen.
 • All Star-lag vert kåra i klassane J/G13 og J/G14.
 • Beste klubb vinn kr 10 000,- (Vert utbetalt på finaledagen)
 • Nest beste klubb vinn kr 5 000,- (Vert utbetalt på finaledagen)
 • Stord deltek ikkje i Beste Klubb-konkurransen.

* Mandag kl. 11.00 vert alle laga til og med J/G 12 samla utanfor Nyehallen (mot Ungdomsskulen). Det vert da innløping hand-i-hand for alle spelarar, trenarar og oppmenn. I hallen vert det da litt show kring denne medaljeutdelinga, og med stappfulle tribunar med foreldre kan dette virke noko kaotisk, men dette er ein fin tradisjon som alltid skapar god stemning.  

Kontakt oss
 • J6-1
 • J6-2
 • J7-1
 • J7-2
 • Rackethallen
  M
  03:00-07:00


  Leirvik/Langeland fødde i 2011.

   

  Hovudtrenar
  TBA | 


  Trenarteam

  TBA | 


  Oppmann

  TBA | 


  Send epost til laget

 • Nordbygdohallen
  M
  02:00-06:00


  Hystad/Rommetveit fødde i 2011.

   

  Hovudtrenar
  TBA | 


  Trenarteam

  TBA | 


  Oppmann

  TBA | 


  Send epost til laget

 • Rackethallen
  To
  16:00-17:00


  Leirvik/Langeland fødde i 2010.


  Hovudtrenar
  TBA |

  Trenarteam
  Martha Hammersland | 48228453

  Oppmann

  Martine E. Spratt | 92615859


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  To
  16:00-17:00


  Hystad/Rommetveit fødde i 2010.

   

  Hovudtrenar
  Cecilie Eriksen | 92447096

  Trenarteam
  Else Marie Søgaard | 90564085


  Oppmann

  Hogne Buchvold | 98641330


  Send epost til laget

   

 • J8-1
 • J8-2
 • J9-1
 • J9-2
 • Rackethallen
  To
  16:00-17:00


  Leirvik/Langeland fødde i 2009.

   

  Hovudtrenar
  Aksel Sæther | 97556014

  Oppmann

  Kristine M. Sæther | 97010823


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  M
  16:00-17:00


  Hystad/Rommetveit fødde i 2009.

   

  Hovudtrenar
  Jonathan Gniste | 47343679

  Oppmann

  Frank Haugland | 95990098


  Send epost til laget

   

 • Rackethallen
  O
  17:00-18:00


  Leirvik/Langeland fødde i 2008.

   

  Hovudtrenar
  Marte Wirum | 92424107

  Trenarteam
  Terje Tvedten | 92810559


  Oppmann

  Martine E. Spratt | 92615859


  Send epost til laget

    

 • Nordbygdo
  M
  17:00-18:00


  Hystad/Rommetveit fødde i 2008.

   

  Hovudtrenar
  Anita M. Hakestad | 90050003

  Trenarteam
  Tina D. Nilsen | 90606423

  Oppmann

  Anita Hammersland | 91166240


  Send epost til laget 


 • J10-1
 • J10-2
 • J11-1
 • J11-2
 • Gamlehallen
  To
  17:00-18:00

   

  Leirvik/Langeland fødde i 2007.

   

  Hovudtrenar
  Gunnhild Hauge | 90851117

  Trenarteam
  Siri B. Vik | 47303438
  Ina Blikra Valvatna | 90731606


  Oppmann

  Anne Marie Skjerven | 91674844


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  M
  17:00-18:00

   

  Hystad/Rommetveit fødde 2007. 

   

  Hovudtrenar
  Lene Horne Dale | 45470908


  Oppmann

  Ingrid Hårde | 95725461


  Send epost til laget

   

 • Gamlehallen
  O
  17:00-18:00
  Gamlehallen
  F
  17:00-18:00


  Litlabø/Langeland, fødde i 2006.


  Hovudtrenar:
  Frode Bekkenes | 46424058

  Trenarteam:
  Jorunn Aspen | 41529689

  Oppmann:
  Monica Ann Skår | 47848655 

  Send epost til laget

   

 • Gamlehallen
  Ti
  18:00-19:00
  Nyehallen
  O
  15:30-17:00


  Leirvik, Hystad og Rommetveit, fødde i 2006.


  Hovudtrenar:
  Tonje Aamot Haga | 98814949

  Trenarteam:
  Roy Sverre Amundsen | 99225785
  Christian Alfredsen | 

  Oppmann:
  Hilde Karin Alfarnes | 48122161

  Send epost til laget

   

 • J12-1
 • J12-2
 • J13-1
 • J13-2
 • Gamlehallen
  Ti
  16:00-17:00
  Gamlehallen
  O
  15:30-17:00


  Leirvik/Langeland, fødde i 2005.


  Hovudtrenar:
  John Andersen | 93890259

  Oppmann:
  Line Solheim | 93456895

  Send epost til laget

 • Nordbygdo
  Ti
  15:30-17:00
  Nordbygdo
  To
  17:00-18:00


  Hystad/Rommetveit, fødde i 2005.


  Hovudtrenar:
  Ellen Salomonsen | 41209387

  Trenarteam:
  Kari Braathen | 97658446 


  Oppmann:
  Ove Røstbø | 99021329

  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  Ti
  15:00-16:30
  Rackethallen
  F
  16:00-18:00


  Leirvik/Langeland, fødde i 2004.


  Hovudtrenar:
  Aksel Sæther | 97556014

  Trenarteam:
  Terje Tvedten | 92810559


  Oppmann:
  Tonje Aamot Haga | 98814949

   

  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  Ti
  19:00-20:30
  Nordbygdo
  F
  17:00-18:30


  Hystad/Rommetveit, fødde i 2004.


  Hovudtrenar:
  Ørnulf Botnen | 92032170

  Trenarteam:
  Trine Skår Lande | 91391257
  Njål Hamre Olsen | 


  Oppmann:
  Kjellaug Eide | 95700122


  Send epost til laget

   

 • J14-1
 • J14-2
 • J15
 • J16
 • Gamlehallen
  M
  15:30-17:00
  Gamlehallen
  O
  17:00-18:30
  Gamlehallen
  To
  15:30-17:00


  Leirvik/Langeland fødde i 2003.


  Hovudtrenar:
  TBA |

  Trenarteam:
  Ingelin Havn | 94195600
  Jakob Saghaug | 93801236

  Oppmann:
  Hege Våmartveit | 41108775

   
  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  M
  19:00-20:30
  Nordbygdo
  To
  18:00-19:30


  Hystad/Rommetveit fødde i 2003.


  Hovudtrenar:
  TBA |

  Trenarteam:

  Åsa Eldøy | 99261371
  Tina D. Nilsen | 90606423

  Oppmann:
  Ingrid Marie Grov | 99225255

  Send epost til laget

   

 • Rackethallen
  M
  20:00-21:30
  Nordbygdo
  O
  19:00-20:30
  Gamlehallen
  F
  15:30-17:00


  Jenter fødde i 2002.


  Hovudtrenar:
  Jonathan Gniste | 47343679

  Trenarteam:
  Thomas Nøkling | 95250070
  Christian Alfredsen | 92207814
  Elisabeth Ø. Larsen | 


  Oppmann:
  Tone Skåtevik | 41146282 


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  O
  19:00-20:30
  Rackethallen
  To
  17:00-18:30


  Lag for jenter fødd i 2001.


  Trenar:
  TBA | 


  Oppmann:
  Eva Litlabø | 99019632


  Send epost til laget

   

 • J18
 • D5
 • D2
 • G6
 • Rackethallen
  M
  15:30-17:00
  Nyehallen
  O
  20:00-21:30
  Nyehallen
  F
  18:00-19:30


  Lag for jenter fødd i 1999/2000.


  Hovudtrenar:
  Tor-Christian Sæbø | 97021144


  Oppmann:
  TBA | 


  Send epost til laget

   

 • Rackethallen
  M
  15:30-17:00
  Nyehallen
  O
  20:00-21:30
  Nyehallen
  F
  18:00-19:30


  Damer 5. divisjon .


  Hovudtrenar:
  Tor Christian Sæbø | 97021144

  Oppmann:
  TBA | 


  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  M
  17:00-19:00
  Nyehallen
  Ti
  16:30-18:00
  Nyehallen
  To
  19:30-21:00


  Seniorlag for damer i 2. divisjon


  Hovudtrenar:

  Bjarte Epland | 48153218


  Oppmann:

  Franny Bøthner | 98805456

  Send epost til laget

   

 • Rackethallen
  M
  03:00-09:00

  Gutar fødde i 2011.

   

  Hovudtrenar
  TBA | 


  Oppmann

  TBA| 


  Send epost til laget

   

 • G7
 • G8
 • G9
 • G10
 • Rackethallen
  O
  16:00-17:00

  Leirvik/Langeland fødde i 2010.

   

  Hovudtrenar
  Frode Bekkenes | 46424058


  Oppmann

  Frode Bekkenes | 46424058


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  O
  17:00-18:00


  Gutar fødde i 2009.

   

  Hovudtrenar
  Ingemar Olsson | 47341418

  Trenarteam
  Marthe Olsson | 41335992

  Oppmann

  Marthe Olsson | 41335992


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  Ti
  17:00-18:00


  Gutter fødde i 2008.

   
  Hovudtrenar
  Erlend Gullberg | 91693197

  Trenarteam
  Cristian Valenza | 94163851
  Karl Einar Salomonsen | 99219193


  Oppmann

  Øystein Rykkje | 93039034

  Send epost til laget

   

 • Rackethallen
  Ti
  16:30-17:30

   

  Gutar fødde i 2007.

   

  Hovudtrenar:
  Aksel Sæther | 97556014
   

  Oppmann:
  Monika Lohela | 99616929


  Send epost til laget

   

 • G11
 • G12
 • G14
 • G16
 • Nordbygdo
  O
  18:00-19:00
  Nordbygdo
  F
  16:00-17:00


  Gutar fødde i 2006.


  Hovudtrenar:
  Thomas Nøkling | 95250070

  Trenarteam:
  Martin Dahl Olsen | 97117790 


  Oppmann:
  Gunnhild Lothe | 41510045


  Send epost til laget

   

 • Gamlehallen
  O
  15:30-17:00
  Rackethallen
  F
  18:00-19:00


  Lag for gutar fødd i 2005.


  Hovudtrenar:

  TBA | 

  Trenarteam:
  TBA | 

  Oppmann:
  Silje Vatna | 90926633


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  Ti
  18:00-19:30
  Nyehallen
  To
  16:30-18:00
  Nordbygdo
  S
  17:00-18:30


  Gutar fødde i 2004.


  Hovudtrenar:
  TBA | 

  Trenarteam:
  Cristian Valenza | 94163851
  Rune Loftheim | 45411760

  Oppmann:
  Solveig Laukhammer | 92240386


  Send epost til laget

   

 • Rackethallen
  Ti
  17:30-19:00
  Nordbygdo
  To
  19:30-21:00
  Gamlehallen
  F
  18:00-19:30


  Lag for gutar fødde i 2002 og 2003.


  Hovudtrenar:
  TBA | 

  Trenarteam:
  Olav Bauge | 90722671
  Even Flotve | 94151547


  Oppmann:
  Anett Stokken | 92292659

  Send epost til laget

   

 • G18
 • H3
 • H2
 • Gull
 • Nyehallen
  M
  21:00-22:00
  Rackethallen
  O
  18:30-20:00
  Nyehallen
  F
  15:00-16:30


  Lag for gutar fødd i 1999/2000.


  Hovudtrenar:
  TBA | 

  Trenarteam:
  TBA | 


  Oppmann:
  TBA | 

  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  M
  04:00-08:00

  Herrer 3. divisjon

   

  Hovudtrenar
  TBA | 


  Oppmann

  Ann Karin Grubbe | 


  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  M
  03:00-05:00

  Herrelag i 2. divisjon

   

  Hovudtrenar
  Jonas Sjölin | 47256199


  Oppmann

  Ann-Helen Hareide | 97755828


  Send epost til laget

   

 • Gamlehallen
  Ti
  17:00-18:00


  Stord sitt PU-lag


  Trenarar:
  John Andersen | 93890259

  Oppmenn:

  Aina Skogvold | 90050625

  Send epost til laget

   

Kalender