Arego
Stord IL - Handbal
Støtt oss

HAFO datoer

  • 9-10. februar 2019. UngdomskuleHAFO.
  • 1-2. november 2019 BarneskuleHAFO. 4-7 klasse
  • 3. november 2019  MiniHAFO. 1-3 klasse

HAFO (HAndball FOtball) er ei turnering kor ein spelar ein omgang fotball og ein omgang handball - og legg saman resultatet frå dei to omgangane. 

 

Kontakt oss her om du lurer på noe: hafo@stordhandball.no

HAFO Regler

I ein HAFO kamp skal det spelast ein omgang fotball og ein omgang handball. Det laget som har mest mål etter begge omgongane har vunne kampen. Speletid i denne cupen er 2 x 10 min. I fotballomgongen er det 6 spelarar, og i handball 7 spelarar på banen. Det er lov å byte spelarar under heile kampen. Me følgjer vanlige fotball- og handball reglar, unntatt:

  • I staden for innkast brukar me innspark i fotball.
  • Keeper har berre lov å ta ballen med nevane innanfor 6 meteren.

TURNERINGSREGLER

Kvart klassesteg vert delt inn i puljar. Det vert spela enkelt serie, slik at alle laga i gruppa får spela mot kvarandre ein gong. Dei to beste laga frå kvar gruppe går vidare til sluttspel. Sluttspelet vert rein cup til det er to lag igjen som spelar finale. Dersom det berre er ei gruppe frå klassesteget, går nr ein og to vidare til finalen.

Me ønsker å oppretthalde reine klasselag. Om det er vanskeleg å stilla med eit reint klasselag kan ein låna spelarar frå yngre klassetrinn eller frå andre klassar. Dette må avklarast med festivalleiinga på førehand.

Me oppfordrar alle til å driva Fair Play, og ikkje sette opp lag for å oppnå resultat. Hovudmålet med HAFO er å få flest mogleg barn med, og ikkje la resultatane driva dette arrangementet.

Elevane kan berre vera med på eit lag på eit klassetrinn. Det skal vera minst 7 spelarar på kvart lag.

Dersom ein klasse vil stilla blanda lag, må dei vera med i gutegruppa for sitt klassesteg. 

Spelarane på dei einskilde laga må ha lik farge på draktane (overdel). (Dersom 2 lag har lik farge, har me overtrekksdrakter.)

Poeng beregning: 2 poeng for seier, 1 for uavgjort. 
Plassering avgjørast av: poeng, målforskjell, mest scoret mål, loddtrekking. (Ny tabell der fleire lag har like mange poeng.)
Beste skole: 3 poeng til vinner i finale. 1 til taper i finale.

Kontakt oss
Kalender